UNAR


 

UNAR Andreovia FCI

(NAPOLEON vom Jagdhundegestirn x CZAKRA z Czarnego Dworu FCI)

urodzony 26.03.2016rok

 

A k t u a l n i e   w   n a s z e j   h o d o w l i  ! ! !

 

Wystawy i osiągnięcia: w trakcie realizacji